top of page

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

Å hedre det levde livet, ved livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen har gått bort.

At avskjeden skjer i avdødes sin ånd, er også viktig for mange av de etterlatte. Mange velger fortsatt den Norske kirkes ordning med de ritualer dette innebærer. Og alle er ikke klar over at det også er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

I en livssynsnøytral  seremoni kan pårørende selv bestemme hele innholdet.
Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig og fin måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som de pårørende selv måtte ønske.

Seremoniens mal lager vi sammen. Gravferdsbyrået Avskjed vil være behjelpelig

med råd og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien.

Det er også fullt mulig for et familiemedlemmer eller en venn å lede

seremonien hvis man ønsker et enda mer personlig preg.

Seremonien er enkel og harmonisk og kan inneholde sang, musikk,

dikt, bønn, salmer eller ord til ettertanke.

Vi disponerer flere egnede lokaler som kan benyttes for gjennomføring

av en livssynsnøytral seremoni. 

rosenfarbe-bedeutung-weiss.jpg
Heder_Avskjed Begravelse_logo_2pos12.png

Medlem av bransjeorganisasjonen
for begravelsesbyråer i Norge

Virke-Gravferd-RGB-300x151.png

Vårt kontor er betjent hele døgnet. Tlf: 40 59 39 29. 

Kontoradresser: Erik Børresens Allé 9, 3015 Drammen og Stasjonsgata 23, 3030 Hokksund

Epost: post@avskjedbegravelse.no

bottom of page