Livssynsåpen seremoni 

I den livssynsåpen seremonien velger man selv og står man helt fritt til å bestemme om seremonien skal ha et religiøst eller verdslig grunnpreg. Og familien kan fritt bruke det religiøse innhold man ønsker, for eksempel salmevers, og står også helt fritt i valg av seremonileder. De personlige valgene gir seremonien et mer personlig preg. 

 

Den livssynsåpne seremonien er tros- og livssynsnøytral, og regisseres ikke av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

 

I den livssynsåpne seremonien bestemmer familien alt av innhold,  

også hvem som skal forrette under begravelsen/bisettelsen.

 

Avskjed Begravelse kan formidle forretter om familien/etterlatte

ønsker det.

Familien kan fritt velge å bruke innhold fra den kirkelige

liturgien, som for eksempel salmevers eller kristne symboler.

De livssynsåpne seremoniene kan gjennomføres i ulike tros- og

livssynsnøytrale seremonirom.

Spør oss om hvilke muligheter som finnes i Drammen.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om gjennomføringen

av en livssynsåpen seremoni.

Seremonisteder

last ned (1).jfif
Foldede-hender (1).jpg

Valgene er mange, spør oss om de ulike alternative seremonisteder i Drammensområdet. 

Virke-Gravferd-RGB-300x151.png