top of page

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden justeres årlig og er for 2023 

inntil kr. 27.390,- 

Dersom avdøde er over 18 år blir stønaden avregnet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. 

I de tilfeller hvor avdøde er under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad på 27.390,- til dekning av utgifter ved gravferden.

Stønad til båretransport

 

Når samlet avstand fra dødssted til hjemstedets seremonisted/naturlig gravplass eller avstanden til nærmeste begravelsesbyrå er over 20 km, refunderer NAV den delen av transportkostnadene som overstiger kr 2 740,- (pr. 2023).  Byrået kan sørge for refusjonskrav til NAV. Egenandel skal betales også når avdøde er under 18 år.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også spesielle regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Fristen for å søke er senest 6 måneder fra dato for dødsfallet.

Heder_Avskjed Begravelse_logo_2pos12.png

Medlem av bransjeorganisasjonen
for begravelsesbyråer i Norge

Virke-Gravferd-RGB-300x151.png

Vårt kontor er betjent hele døgnet. Tlf: 40 59 39 29. 

Kontoradresser: Øvre Eikervei 177, 3048 Drammen og  Stasjonsgata 23, 3030 Hokksund

Epost: post@avskjedbegravelse.no

bottom of page