top of page

Muslimsk seremoni

I Islam fremstiller man overgangen fra liv til død rituelt som en overgang til en annen form for liv. Den muslimsk seremonien ved gravferd er omfattende, og de ulike muslimske trossamfunnene kan ha ulike skikker ved dødsfall.

Skikken er en ytre renselse, som bilde på en indre forberedelse til møtet med Allah, noe som er tydelig formulert i Koranen. Kravet om renhet gjelder både i livet og i døden. Derfor utføres det, som regel av familien et rituelt likvask umiddelbart etter at døden har inntruffet. Og den avdøde svøpes deretter i et klede.

Den døde skal begraves så raskt som mulig etter at dødsfallet har funnet sted, det vil vanligvis si i løpet av en dag eller to. Under en muslimsk gravferdsseremoni overlates avdøde til Allah, og det er ikke god tone å gi høylytt uttrykk for sorg. Muslimer kler seg vanligvis i hvitt ved gravferd.

 

HOVEDTREKK I MUSLIMSK SEREMONI VED DØDSFALL
 

Vask, svøp, bønn og begravelse.

-     Vaskeseremoni – rituell og grundig vask, avsluttes med parfymering.

-     Avdøde svøpes i hvit bomull og legges i kiste – rituell svøp med føringer for kvinner og menn.

-     Eventuell syning i nøytralt kapell, i hjemmet, eller i moské.

-     Gravferdsseremoni med gravferdsbønn, ledet av imamen eller en av familiens menn.

-     I moské eller livssynsåpent seremonirom.

-     Kisten føres til gravplassen. Familie og venner bærer kisten med avdøde.

-     Gravlegging med ansiktet mot Mekka.

-     Normalt er det bare menn som følger kisten helt frem til graven.

-     Graven lukkes så snart som mulig. Ofte gjør familien dette selv.

Seremonisteder

Seremonisted fastsettes etter avtale med de pårørende. 

Heder_Avskjed Begravelse_logo_2pos12.png

Vårt kontor er betjent hele døgnet. Tlf: 40 59 39 29. 

Kontoradresser: Erik Børresens Allé 9, 3015 Drammen og Stasjonsgata 23, 3030 Hokksund

Epost: post@avskjedbegravelse.no

badge.PNG
Virke-Gravferd-RGB-300x151.png
bottom of page