top of page

Etikette ved begravelse

Mange er usikre på skikk og bruk eller gjeldende etikette ved begravelser, derfor har vi her samlet noen gode råd. 

Ornament_edited.jpg

Etikette i begravelsen

Det er vanlig kutyme under begravelse

at man opptrer med ro og verdighet  og benytter lav stemme, både inne i lokalet og ute. 

Husk alltid å slå helt av mobiltelefonen eller slå av lyd og legg den bort. 

Vår representant vil være tilstede som vertskap under seremonien. Vi klargjør lokalet med blomster og lys. 

Vi administrerer blomsterleveranser, musikere, prest/seremoni-

ledere og andre som skal bidra. 

Vi deler ut programhefte ved døren

og ønsker alle de fremmøtte velkommen.  

Varighet på seremoni

Gravferdens varighet varierer fra seremoni til seremoni. De aller

fleste gravferder varer ca 45

minutter til en time.  

Lengden avhenger av type

seremoni, ulikt antall minneord

og musikalske innslagene. Er avgjørende for lengden på seremonien. 

Hvem går man i begravelse til?

Det er ingen forbehold om hvem man kan gå i begravelse til. 

Her må man selv kjenne sin "besøkelsestid" selv. En god huskeregel er at man kun får én mulighet til å gå i en begravelse for å ta et siste avskjed.

De aller fleste pårørende vil normalt synes det er hyggelig desto flere som deltar i seremonien.

Fremmøtetid for pårørende 

Familien til avdøde møter normalt i

god tid før seremonien starter, 

vanligvis 20-30 minutter. 

Representanter fra Avskjed

Begravelse vil være til stede og

ønske de deltagende velkommen.

I de tilfeller hvor barn  skal delta i begravelsen, kan det være lurt å beregne

litt ekstra tid.

Slik at man vil kunne besvare

de spørsmål barn måtte ha. 

Fremmøte, øvrig 

Vanlig etikette vil være at øvrige deltakere ikke går inn i seremonilokalet før aller nærmeste familie har funnet sine respektive plasser.

Dette tilsier at man møter minst 10-15 minutter før seremoni start.

Skoger kirke.jpg
Blomster-lys-Funeral

Vanlig plassering i kirken

Det er mange som kan være usikre på hvilken side man skal sitte i kirken under en seremoni.  Den er vanlig at nærmeste familien sitter lengst framme i lokalet og vanligvis på samme side som talerstolen. De fremste radene på begge sider er forbeholdt  pårørende og slekt. Er man usikker ved ankomst, ta kontakt med vår representant. 

Hva har man på seg?

I begravelsen/bisettelsen kler man

seg normalt i mørke farger. 

Unngå lyse og sterke farger, også på yttertøy. 

Blomster eller gave ved begravelse

Det er kutyme å følge de ønsker som formidles i dødsannonsen/utlysningen.

Ved usikkerhet, ta gjerne kontakt med oss. 

Minnetalen

I minnetalen holder man fokus på å hedre den avdøde, ved å beskrive dens liv og gjerninger.

Det er normalt at seremonileder eller representant fra nærmeste familie holder minneordene. Andre som gjerne ønsker å si noe i seremonien,

bør alltid avklare dette med de nærmeste pårørende.

Minnestund

Det kan være et ønske å samle familie

og venner til en minnestund

etter seremonien. Dette for å hedre den avdøde med minner og gode ord. 

Ofte serveres det gjerne kaffe og kaker/mat. De pårørende velger selv om minnesamværet skal annonseres. 

Blomster

Ønsker man å utrykke sin kondolanse gjennom blomster til seremonien, kan dette ordnes via oss, ta med seg selv, eller bestilles i en lokal  blomsterbutikk. 

Om man har med seg krans

eller bårebukett som ønskes lagt ved kisten må disse være på plass i god tid. Ta kontakt med Avskjed Begravelse sin representant ved ankomst. 

Heder_Avskjed Begravelse_logo_2pos12.png
Virke-Gravferd-RGB-300x151.png

Medlem av bransjeorganisasjonen
for begravelsesbyråer i Norge

Vårt kontor er betjent hele døgnet. Tlf: 40 59 39 29. 

Kontoradresser: Erik Børresens Allé 9, 3015 Drammen og Stasjonsgata 23, 3030 Hokksund

Epost: post@avskjedbegravelse.no

bottom of page