top of page

Avskjed Begravelse sin kvalitetsgaranti

I Avskjed Begravelse vil vi garantere at du som

kunde får profesjonell hjelp med høy kvalitet.

Vi utfører vårt arbeid med høy etisk standard,

og til avtalt pris.

Forutsigbarhet er en avgjørende faktor for deg, i all

din kontakt med oss. Vi i Avskjed Begravelse

gir deg vårt ord på at vi skal oppfylle våre forpliktelser

iht oppdragsbeskrivelsen. 

 

Døgnvakt:
Vi treffes alltid på telefon 40 59 39 29. Våre telefonvakter er gode gravferdskonsulenter og vil bistå  på kort varsel. 

 

Prisinformasjon:
Våre priser er blant de rimeligste i distriktet, og tilgjengelig på nettsiden eller på vårt kontor.

I planleggingssamtalen tar vi utgangspunkt i våre fastpris pakker. Vi avklarer gjerne behovet for tilleggsønsker, og vil møte dem i stor utstrekning. 

 

Ved bestilling gir vi deg et skriftlig kostnadsoverslag og ber om din bekreftelse.

Vi vil også informere om eventuelle tilleggskostnader som ikke skal faktureres via oss.

Eksempelvis fra kirkekontoret eller offentlige instanser.  

 

Planleggingssamtalen:
I planleggingssamtalen vil du møte en gravferdskonsulent, som blir din kontaktperson videre.

I samtalen får du en oppsummering av vår leveranse og en påminnelse om ytterligere ting som gjenstår. Det er alltid en rekke saker man må forholde seg til, og vi hjelper deg gjerne å sortere det vesentligste. 

 

Oppfølging før seremonien:
Din kontaktperson hos Avskjed Begravelse tar ansvar for din bestilling og følger opp den avtalte leveransen. Dagen innen begravelsen vil vi kontakte deg for å forsikre deg om at alt er ivaretatt. 

 

Under seremonien:
Vi beregner alltid rikelig med tid til å forberede seremonien/begravelsen.

For å lage en fin ramme rundt seremonien pynter vi, legger frem innkommende blomster og tar vel i mot de fremmøtte. Bistår og hjelper til der det er behov for det.

 

I etterkant av seremonien:
Da tar vi alltid kontakt med deg for å forhøre oss om du har tilbakemelding på gjennomføringen. 

Taushetsplikt:
Vi er vårt ansvar bevist om pålagt taushetsplikt. Vi vil aldri gi ut personopplysninger uten samtykke 
fra de pårørende.  

Vår kvalitetsgaranti:

Dersom du opplever at kvaliteten på vår leveranse ikke er i henhold til avtale, ønsker vi raskest mulig å få en tilbakemelding slik at feilen kan rettes opp.

 

Dersom dette ikke lar seg gjøre vil man kunne ha rett på en økonomisk kompensasjon.

Dette kan være opptil max 15% av kostnadene i fastprispakken, som er valgt.

 

Alle eventuelle feil følges opp og registreres i Avskjed Begravelses sitt avvikssystem, med tanke på opplæring og forbedring.  

Hilsen 

Fred Løwe

Gravferdskonsulent, daglig leder

rose.png
Heder_Avskjed Begravelse_logo_2pos12.png

Våre kontorer er betjent hele døgnet. Tlf: 40 59 39 29. 

Kontoradresser: Øvre Eikervei 177, 3048 Drammen og  Stasjonsgata 23, 3030 Hokksund

Epost: post@avskjedbegravelse.no

Virke-Gravferd-RGB-300x151.png

Medlem av bransjeorganisasjonen
for begravelsesbyråer i Norge

bottom of page