top of page

Personvernerklæring/GDPR

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder Fred Løwe er på vegne av Avskjed Begravelse AS ansvarlig for begravelsesbyråets behandling av kundenes personvernopplysninger.

Personopplysninger som lagres:

I Avskjed Begravelse AS lagrer vi opplysninger om våre kunder, ansvarlig for bestillingen, arvinger og andre involverte pårørende.  Herunder: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektsforhold til avdøde, samt kontaktopplysninger og e-postadresse.

 

Formål:

Vi oppbevarer personopplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor offentlige etater etter avtale med våre kunder. I tillegg, for å kunne yte nødvendig service ved kjøp av tjenester i begravelsesbyrået, både for den aktuelle inngåtte avtale og med tanke på eventuelle fremtidige henvendelser.

Grunnlag for informasjonsbehandlingen:

Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for behandlingen er basert på Lov om behandling av personopplysninger, Artikkel 6, punkt b).  Personopplysningsloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6#gdpr/ARTIKKEL_6

 

Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer kun de personopplysninger som er blitt opplyst til en av våre ansatte i forbindelse med bestilling av tjenester / varer hos Avskjed Begravelse AS.

Vår nettside bruker informasjonskapsler/cookies for å gi deg en best mulig kundeopplevelse og service. Lov om dette pålegger oss å informere om bruken av dette.

Les mer om informasjonskapsler her (cookies) https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/cookies/

 

Sletting av personopplysninger:

Vi og våre underleverandører arkiverer og sletter opplysninger i henhold til gjeldende lovverk.

Rettigheter for den registrerte:

Vi behandler våre kunders personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende lovverk. Du som kunde kan alltid kreve innsyn i dem og kreve dem slettet. Det kan også klages til Datatilsynet, dersom oppbevaringen er i strid med regelverket.

 

Informasjonssikkerhet: 

Vi sikrer at våre kunders personopplysninger oppbevares trygt, både fysisk og virtuelt gjennom adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:

Alle henvendelser om oppbevaring, retting og sletting skal gjøres skriftlig til Avskjed Begravelse AS, via e-post: post@avskjedbegravelse.no

Virke-Gravferd-RGB-300x151.png
Heder_Avskjed Begravelse_logo_2pos12.png

Medlem av bransjeorganisasjonen
for begravelsesbyråer i Norge

Virke-Gravferd-RGB-300x151.png

Vårt kontor er betjent hele døgnet. Tlf: 40 59 39 29. 

Kontoradresser: Øvre Eikervei 177, 3048 Drammen og  Stasjonsgata 23, 3030 Hokksund

Epost: post@avskjedbegravelse.no

bottom of page