top of page

Katolsk seremoni

Rekviem-messen (sørgemesse) og er en nattverdsgudstjeneste som minnes  Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse, og som ved gravferd frembæres for én enkelt avdød.

En katolsk begravelse finner som regel sted under en rekviem-messe, eventuelt gjennomføres en enklere seremoni uten messe. Kisten er plasseres pyntet, foran alteret. Påskelyset, som symboliserer Jesus som livets lys, plasseres også ved kisten.

 

Messen inneholder bibellesninger, bønner, preken og nattverdsfeiring.. Den katolske tro var den opprinnelige, kristne tro i Norge.

Slik gjennomføres som regel gangen i rekviem-messen:

-     Kisten står i kirken, påskelyset (symbolet på Kristi oppstandelse) brenner

-     Inngangsvers: Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis (Evig hvile, gi dem, 

       Herre, og la det varige lys skinne for dem)

-     Vers fra Davids salmer

-     Kyrie, eleison (Herre, miskunne deg)

-     Oratio/kollektbønn

-     Lesninger fra Bibelen

-     Graduale – sang mellom lesninger

-     Prefasjonen – lovprisningsbønnen

-     Fader vår

-     Hymne etter familiens ønske

-     Presten leser bønn og stenker kisten med vievann, røkelse tennes

-     Kisten bæres ut til gregoriansk sang (englene bes føre den døde til paradiset)

Ved bisettelse følger jordpåkastelse etter prestens bønn.

Ved begravelse velsignes kisten ved gravplassen – presten stenker kisten med vievann og røkelse tennes før jordpåkastelse.

Seremonisteder

I Drammen benyttes gjerne den St. Laurentius kirke, et pent kirkebygg som 

ligger i Cappelens gate 1, 3016 Drammen. Sentralt på Bragernes, rett ved 

kirkegården. 

last ned (2).jfif
Heder_Avskjed Begravelse_logo_2pos12.png

Vårt kontor er betjent hele døgnet. Tlf: 40 59 39 29. 

Kontoradresser: Erik Børresens Allé 9, 3015 Drammen og Stasjonsgata 23, 3030 Hokksund

Epost: post@avskjedbegravelse.no

badge.PNG
Virke-Gravferd-RGB-300x151.png
bottom of page